Geografi och svenska

Seine o T Eif 3025Nyligen har en debatt böljat i media om läroplanerna för ämnet geografi. Som lärare i svenska och engelska är jag förvånad för aldrig förr har detta ämne väckt någon uppståndelse i media.

Skolministern Jan Björklund lade mot experternas rekommendationer till att specificerade faktadelar ska ingå. Kunskapsskolan ska värnas, precis som inte all skola och undervisning har med kunskap i någon form att göra. Det är alla vi erfarna och utbildade lärare överens om.  Och visst kan det vara bra att veta att Paris är huvudstad i Frankrike och inte i Egypten. Att Ganges är en flod i Indien och inte en spansk maträtt. Dock tror jag att alla lärare i geografi har med faktadelar i sin undervisning. De visar på sammanhang och då kommer fakta med per automatik. Och tvärt om. För vad vi i min generation missade totalt i skolan var de övergripande perspektiven. Vi tuggade i oss land för land, dvs de prioriterade länderna. Slet med blindkartor vid proven. Länder som Rumänien, Bulgarien och Pakistan virvlade dock förbi ganska obemärkt liksom de globala sambanden när det gäller klimat, befolkningsutveckling och miljöpåverkan.

Ska skolministern nu lägga sig i undervisningen av svenska också? Detaljstyra vilka satsdelar som anses speciellt viktiga? Politiker har i alla tider kastat sig över skolan. Det enda de inte visar lika stort intresse för är att tillföra tillräckliga resurser.

Kunskapens äpple smakar väldigt olika beroende på i vilken mun det hamnar.Cox low 2597

tisdag / 101123

Stängd för kommentarer.

Ödelagd är en sida och bok från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@odelagd.se

Copyright informo-09 | Admin