Varför extra stöd till matte?

Miljarder ska satsas på att höja kunskaperna i matematik. Vad betyder det undrar vi andra lärare oroligt. Ska mattelärarna bli fler? Ska ämnet få fler timmar och vilka andra ska då bli av med motsvarande antal? Kärnfrågan är varför kunskaperna inte är tillräckligt höga enligt de (tvivelaktiga) mätningar som görs samt om det verkligen är avgörande för det svenska samhällets utveckling i framtiden?

Varför tycker elever inte om matte? Varför vill så få bli mattelärare? Att det är ännu färre som vill bli lärare i naturvetenskapliga ämnen som kemi och fysik hör inte hit men är en angränsande problematik.

Personligen tror jag att om man låter elever gnugga in vissa kunskaper genom att de ska sitta timma efter timma och lösa uppgifter i läroböckerna, bli det trist. Föga elevfokuserat. Det finns fantastiska mattelärare som är elevcentrerade, men många kör i gamla spår. Vi som i svenska och engelska jobbar med sociala media, filmer, böcker, TVserier och ger uppgifter som knyter an till elevernas vardag får en fantastisk respons. Svårare än så är det inte. Det är kunskaper i pedagogik de behöver och inte djupare ämneskunskaper.

Nu ska jag plocka en höstbukett. Hur många ståndare och pistiller sammanlagt? Varför sitter solrosornas blad vridna 137,5 grader efter varandra? Matte i rabatten. Till det behövs inga miljarder.

Höstbukett low 2493

torsdag / 110929

Stängd för kommentarer.

Ödelagd är en sida och bok från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@odelagd.se

Copyright informo-09 | Admin