Vilka blir andrahandslärare?

Systemet med förstalärare har sina poänger om dessa blir ämnets och stadiets pedagogiska förnyare. Om de går i spetsen för att etablera kanaler och kontakter som leder undervisningen framåt. Lönepåslaget ska täcka mer kvalificerade uppgifter.

Men de andra då? Kan de luta sig tillbaka? Får man i värsta fall ett A- och B-lag? Risken är överhängande. ”Duktiga” lärare ska premieras hörs det ibland från högre sfärer. Vad är en duktig lärare? Hur mäter man det? Och vem gör det? Statsmakterna? Skolförvaltningen i kommunen? Skolledningen? Föräldrarna? Eleverna?

Självklart finns det bättre och sämre lärare, yrkeskunnandet varierar precis som i alla yrken. Men när man offentligt pekar ut vissa som extra duktiga, blir de andra per automatik och enligt all logik mindre duktiga. Det gynnar knappast den personliga utvecklingen.

skola hem öde 011 lutande low

onsdag / 141119

Stängd för kommentarer.

Ödelagd är en sida och bok från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@odelagd.se

Copyright informo-09 | Admin