Mattesvenska till heders

Elevernas bristande kunskap i att tillgodogöra sig texter, deras förmåga till läsförståelse, är varit uppe till debatt titt som tätt. Inte minst när det gäller möjligheterna att begripa s k ”lästal” inom matematiken. Förstår man inte vad en uppgift går ut på kan resultatet inte bli annat än fullständigt nedslående.

Därför är kombinationen av svenska och matematik ovärderlig, som man gärna kan kalla ”mattesvenska” och att lärarna i respektive ämne samarbetar. Det har visat sig att många elever inte begriper skillnaden på så enkla saker som ”större och högre” respektive ”mindre och lägre”. På vissa skolor har lärarna i matematik dessutom insett värdet av nära samarbete med behöriga lärare i bild, alltså inte konstnärer som jagar försörjning och tas in av insiktslösa skolledare. De kan förvisso vara goda pedagoger, men när inte skolledarna själva inte tror på betydelsen av utbildning är det illa ställt. Därför förstår inte alla värdet av visuell kommunikation som bild bland annat står för. Svenska står för den verbala kommunikationen.

Orkanen18sep low09Malmö högskola, ”Orkanen”, hemvist för lärarutbildningen.

måndag / 141222

Stängd för kommentarer.

Ödelagd är en sida och bok från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@odelagd.se

Copyright informo-09 | Admin