Förtider är väntanstider

PB222908Vem har äldst fröer i sina gömmor? Hoppet står till viljan att gro även om tidsgränsen är passerad. och sen köper man nya och nya.

Men vilken glädje det är att hålla en påse i handen och riktigt känna hur den vibrerar av förväntan.

onsdag / 160323

Stängd för kommentarer.

Ödelagd är en sida och bok från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@odelagd.se

Copyright informo-09 | Admin