Försäljning och utlåning

ÖDELAGD kom ut hösten 2009 och finns i princip tillgänglig i all välsorterad bokhandel  (den kan om inte annat tas hem). Hos bokhandeln på Internet som Adlibris och Bokus samt CDon kommer den hem i brevlådan inom ett par dagar.

ÖDELAGD har ISBN 978-91-978220-0-8

stadsbibliotek 008På bibliotek

De flesta bibliotek lyssnar idag på vad låntagarna vill ha. Det betyder i klartext att ÖDELAGD går att låna på många bibliotek i landet, som Stockholms liksom Malmös. Om den inte finns på just ditt bibliotek kan de köpa in den eller ta hem den från ett annat bibliotek. De mycket positiva omdömena i Bibliotekstjänst recensionslista har bidragit till bibliotekens inköp av Ödelagd.

ÖDELAGD finns numera även inläst som talbok för läshandikappade som biblioteken kan rekvirera.

Ödelagd är en sida och bok från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@odelagd.se

Copyright informo-09 | Admin