Annika Blomberg

I bildläraren Annika har Helena fått en vapendragare som tänjer på begreppet kollega. Svenska och engelska i skön förening med bild i alla dess uttryck. Kommunikation som kommunikation hävdar de båda och några av de äldsta stötarna i kollegiet ryser.

Att låta eleverna dokumentera och skilda något ur sin vardag med hjälp av både digitalkamera och tangentbord är framgångsrikt. Projekten avlöser därför varandra där ett lärarteam med varierande sammansättning lägger ner all den extratid sådana uppgifter kräver. Och det med glädje och engagemang. Responsen blir därefter. Eleverna känner sig sedda och sina liv utanför skolväggarna möjliga att skilda och bearbeta. Resultatet blir därefter.

Annika har bra kännedom om stans second handaffärer vilket visar sig vara ovärderligt men personligen utmanande för Helena. Hack i häl på sin lärarkollega dras Helena in i en ny värld; en värld av flärd. Inte konstigt då att den lite yngre Annika inlemmas i gruppen vänner och lämnar stadiet av ren arbetskamrat.

Ödelagd är en sida och bok från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@odelagd.se

Copyright informo-09 | Admin