Maria Lind, Lars Arnesson och Teddy Green

Maria Lind, lärare i svenska och samhällskunskap

I denna lärare har Helena en perfekt vapendragare för modern, elevfokuserad pedagogik. De två parhästarna i svenska jobbar väloljat och stämmer av uppläggning av lektionspass, testar elevuppgifter och driver med samma engagemang projekt tillsammans med lärare i andra ämnen och som ingår i teamet.

Fast trots sina knappa femtio år, gedigen yrkesrutin och kunskaper i att klara av även stökiga elever har hon inte fått den rätta styrseln på privatlivet. Vad hjälper det att hon även har samhällskunskap som undervisningsämne, en idealisk kombination med svenska som hon ser det. Kunskaper om samhället och dess invånare behöver inte betyda att livet ihop och isär med en annan människa fungerar friktionsfritt.

 

Lars Arnesson, lärare i matematik

Helena, Annika och Maria brukar hävda att trots att matematik egentligen inte är tristare än något annat ämne brukar ämnet ligga i strykklass bland eleverna. Att hata matte brukar vara populärt. Och ända ökas resurserna på olika sätt genom generöst antal timmar och andra resurser. ”Det är pedagogiken det är fel på”, brukar de hävda.

Lars Arnesson har insett att något måste han göra för att höja statusen för sitt ämne. Alltså får han tillsammans med Helena igång samarbetsprojektet ”Mattesvenska” och med bildläraren Annika startar han ”Bildmatte”. Att utgå från elevernas verklighet i samband med uppgifterna blir en succé. Att använda facebook som bas för olika räkneuppgifter kan inte resultera i annat än att eleverna kommer till hans lektioner med större glöd än förr. Men alla hans ämnesbröder och systrar bland lärarna delar inte hans synsätt på ämnet.

Att Lars A även har stark tilltro till affirmationer och tankens energiöverförandra förmåga förvånar Helena. Men hans pådrivande kraft gör ett experiment oundvikligt. Och det fungerar. Slump eller bekräftelse av tekniken?

 

Teddy Green, lärare i musik

Vad denne entusiast inte vet om modern popmusik liksom de klassiska mästarna är knappst värt att lära sig. Men lektionerna ägnas inte åt något slölyssnade. Han lockar eleverna till att analysera genre, studera uppbyggnad och till och med skaffa sig grundläggande kunskaper i notlära. Och mer än en popgrupp har startats genom hans entusistaiska stöttning. Och vem vill inte prova karioke på bästa skoltid. Hos Teddy Green är allt möjligt som i grunden har med lärande att göra.

Att projekten tillsammans med Helena och Maria liksom några andra lärare i språk leder till givande genomgångar av både texter och musik. Att Teddy brukar dyka upp på alla möjliga konserter uppskattas av eleverna.

Ödelagd är en sida och bok från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@odelagd.se

Copyright informo-09 | Admin