Sönerna Johannes och Niclas

Så olika och ändå fram samma ursprung och försedda med samma genuppsättning.

Johannes

Skötsam, plikttrogen, flitig och familjekär. Vid sina 28 är han på god väg in i tvåsamhetens och familjelivets trygga famn med sin flickvän Linda. Bröllop och barn i den ordningen finns med i planeringen.

Johannes är en skicklig och engagerad tandtekniker, Linda arbetar som tandsköterska. På tu man hand och vid familjemiddagarna med föräldrarna blir samtalsämnet i singularis givet: tänder. Bryggor, kronor, stift, implantat, lagningar, missbildningar, olyckor, vanskötsel kryddar varmrätt och dessert. Ämnet är outtömligt.

Mot Johannes och Lindas önskan om att skaffa barn riktas ett kallt, skarpt ljus när pappa Mats lämnar mamman och bokstavligen kastar sig i famnen på en ny kvinna. Föräldrahemmet skulle finnas där  för evigt. När det inte blir så, slås den stabila grunden i stycken.

Niclas

Som begåvad och lovande student på handelshögskolan slår han omgivningen med häpnad genom att hoppa av studierna och åka ut i världen. Surfa gör den nu 26 årige unge mannen på Hawaii, i Califonien, Australien och Biscaiabukten. Extrajobb på någon bar hjälper till med finansieringen. Jobb i denf ranska alpvärlden ger överskott och tid för egen skidåkning. 

Sin morfars sinne för placeringar och finansiella transaktioner har han uppenbarligen ärvt. Och aktie- och fondportföljen växer i skymundan trots ett i omvärldens ögon oroligt och nästan oansvarigt kringflackande liv. Om sitt kärleksliv är Johannes förtegen, men så mycket inser hemmafronten att här härgrar inga radhusdrömmar med fru och barn.

Är det då så underligt att den ganska präktiga Helena är extra svag för just denne son och hans lockrop om att hon ska tillfället i akt och kasta loss och också ge sig ut i världen.

Ödelagd är en sida och bok från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@odelagd.se

Copyright informo-09 | Admin