Port 011

Skolan

Helena Winberg är lärare i svenska och engelska för årskurs 7 – 9 i den kommunala grundskolan, den fiktiva Anderslundsskolan. Hon är en mycket engagerad lärare som trivs med sitt arbete och med elevkontakterna. Samarbetet med kollegerna är omfattande genom olika projekt och  arbetslag i olika konstellationer. Inte minst med lärarna i SO-ämnena liksom bild har hon och hennes språkkollegor nära kontakter. Sedan dyker även en dynamisk lärare i matematik upp och vill samarbeta vilket leder till att de etablerar ”mattesvenska”. Han stannar inte med det utan introducerar tillsammans med bildläraren ”bildmatte” till elevernas förtjusning.

”Vi lära icke för skolan utan för livet”. Så lyder som bekant den nötta gamla klyschan. Men vad är det vi lär oss och vad tar vi med oss ut i det så kallade livet?

Nu väger debatt och politik över åt betyg, kunskaper, ordning och reda. Men vilka kunskaper ska elverna sträva mot och vem är skickad att fatta de bästa besluten om vad som är den viktigaste kunskapen på sikt? De som vandrar ut för sista gången genom denna bastanta port, är de redo att axla en vuxenroll? Vilka kunskaper har de med sig som är gångbara om tio år?

Skolmaterial i ÖDELAGD

Romanen innehåller en hel del skol- och lärarmaterial. Ganska mycket faktiskt. Här några konkreta lästips:

Några hänvisningar till sidor med pedagogiskt material i romanen ÖDELAGD

S   39      ”Dessutom var det livsnödvändigt i skolarbetet att hänga med…”
S    44f    ”Lärarjobbet var precis den flytväst Helena…”
S    86     ”Rektorns hemnummer hade hon bara använt…”
S   167    ”I skolan hade de under ett antal fortbildningsdagar…”
S   198f   ”I stället satte hon sig vid arbetsbordet och började planera…”
S   208f  ”Efter det kunde hon ägna sig åt att lotsa sina åttor…”
S   217 ff ”…hade hon stommarna till dagens lektioner klara…
…för Helena och de tre andra lärarna i gruppen…”
S   232f   ”Hennes veckotilldelning av 27 undervisningstimmar…”
S   293f   ”Lärarens reaktion av både blygsel och uppskattning…”
S   296    ”Helena ansträngde sig extra mycket…”
S   333    ”Att bli kallad ”Tjusiga Helena” i skolan…”
S   390f   ”Musikframträdanden vid avslutning…”
S   430f   ”Om Helena förut engagerat sig helhjärtat…”

Lärarnas tidn001 low 2Författaren Henrik Valentin har tagit fram ett nytt föredrag som vänder sig till lärare: ”Kan en roman påverka pedagogiken?” (länk).

Ödelagd är en sida och bok från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@odelagd.se

Copyright informo-09 | Admin