Läroplaner

Enligt skolverket:

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret (svenska)

Eleven skall
– aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt,

– kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det,

– kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka,

– kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater,

– kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator,

– ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk.

Harry P low beskur 3210Moderna medier

Allt detta är nog bra, men det står inte ett ord om allt det som finns på Internet. Och inkluderas Harry Potter i skönlitteratur? Och film omfattar det såpor som Andra Avenyn? Kunna läsa bloggar ingår inte. Är det icke så att vi idag innehar året 2010 och vad som därtill hör?

För att skapa en dynamisk undervisning och få med sig eleverna Helena och hennes dynamiska kollegor i svenska utanpå läroplanens något statiska formulering. Och kunskaperna kommer med lusten. 

Ett exempel ur ÖDELAGD

Teori i all ära, men vad gör man i praktiken som svensklärare? Här ett exempel hur Helena arbetar som svensklärare i en sjua, sid 198-199:

”För första gången på flera år kastade hon sig inte ut i trädgårdens famn. Istället satte hon sig vid arbetsbordet och började planera veckans lektioner. Det fanns mycket att ta igen. Först kände hon det som ett tvång men efter en stund väcktes lusten. Den nya klassen 7C skulle hon fösa in i sin fålla. Vänligt men ytterst bestämt. I skolan var Helena Winberg verkligen inte något gråtande garnnystan. Där gällde det att både locka och putta. Eleverna i den klassen hade visat sig ha avsevärda luckor i svenska när det gällde grammatik och läsförståelse. Det blev till att ta till Harry Potter och några bloggar och lite texter ur Facebook. Text ur verkligheten. Eva Dahlgrens sångtexter kunde hon också kasta in, de brukade alltid fungera.”

Ödelagd är en sida och bok från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@odelagd.se

Copyright informo-09 | Admin