skola hem öde 019

Pedagogiska mål

En skola är inte i första hand ett hus som förvisso behövs. En skola är ett innehåll, ett samspel mellan lärare och elever, men också mellan elever och mellan lärare samt med föräldrar som med- och motpart. En skola består till stor del av kommunikation, muntlig, skriflig och med bilder. Anderslundsskolan där Helena har arbetat sedan hon blev färdig med sin lärarexamen ser ut som hundratals andra grundskolor. Och den fungerar på ungefär samma sätt. Det finns en dynamisk grupp av lärare som arbetar ämnesintegrerat, som driver samarbetsprojekt där den vanliga ämnesindelningen suddas ut. Fast på samma skola finns en grupp lärare som avstår från att delta genom att deras ämne inte kan beblandas med andra.

Den som tror att man kan applicera gamla tiders pluggskola på dagens situation har nostalgiska glasögonen på sig. Nu gäller det för lärarna att anpassa sin undervisning till elevernas verklighet, då kan kunskapsinhämtandet hängas upp på en motivation att lära sig och resultaten kommer per automatik.

Svenska är mer än klassiker

Selma Lagerlöf, Stangnelius, Geijer, Strindberg i all ära. De har förvisso lagt en grund men med texter från bloggar, facebook, Twitter, sångtexter, fantacyböcker och annat som tillhör elevernas språkliga vardagsrum har Helena lagt in en dimension som rör elevernas vardag och liv IDAG. Det är då man fångar intresset och därmed underlättas inlärandet.

När Helena och hennes kollega i svenska Maria Lind, Annika Blomberg i bild, Vanja Bengtsson i SO och Teddy Green och ett par till startar projektet ”Att bli förälskad i fel person” väcks ett intresse hos eleverna som får dem att läsa in olika underlag och sedan att uttrycka sig genom bildserier, texter, utställningar. De lyfter fram teman som judisk pojke älskar palestinsk flicka, två lesbiska tonåringar i frireligiöst samhälle, flicka tänder på kompisens styvpappa.

Det handlar om religion, hudfärg, sexuell läggning och mycket mer. Ofta tillspetsat. Engagemanget hos eleverna går mil utanpå det vanliga.

Ödelagd är en sida och bok från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@odelagd.se

Copyright informo-09 | Admin