En skrämmande nyhet är att på lärarutbildningen vid Malmö Högskola – liksom på fler ställen – avskedas nu erfarna adjunkter. Dessa lärare som har många år ute på olika skolor och en gedigen utbildning ofta på masternivå ska ersättas, hör och häpna, av disputerade. Högskoleledningen och ända upp till skolministern anser att de som doktorerat är skickligare i att utbilda studenter i deras kommande roll trots att flera av dessa ALDRIG jobbat som lärare. De är ämnesspecialister som gått den akademiska vägen.

Till exempel kan en adjunkt i svenska och som jobbat ute i grundskolan på olika nivåer bli avskedad och ersatt av en ung akademiker som doktorerat inom svenskämnet på något sätt. Denna yrkesmässigt gröna person som gått den akademiska vägen till disputation, ska alltså ge studenterna samma kunskap i vad det innebär att arbeta som lärare som den som jobbat ute i verkligheten.

Orkanen18sep low09

Det stormar kring lärarutbildningen men så heter huset också Orkanen.

Okunniga mentorer

Flera av de adjunkter som idag finns vid lärarutbildningen fungerar som mentorer för studenterna under deras praktikperioder ute på skolorna. De åker ut och träffar sina studenter och deras handledare, talar med skoledningarna. Det kan handla om praktiska frågor, om pedagogiska, om personella, kort sagt om verkligheten ute i skolorna.

När dessa mentorer nu sägs upp ska de akademiska och tillträdande disputerade gå in och göra samma jobb utan att någonsin arbetat som lärare. Utan ens att ha skaffat sig egen pedagogisk kunskap.  Som student skulle jag få mardrömmar. Det handlar om en yrkesutbildning. Hur tackla ointresserade elever, krävande föräldrar, driva samarbete med kollegor???

Som handledare vet jag vad det betyder att ha en erfaren mentor som samtalspartner om de studenter som praktiserar.

Mer än ämneskunskap

Att bli lärare kräver långt mer än att behärska ett visst ämne. Det är en grundförutsättning. Idag handlar det om pedagogik och elevfokusering. Det naturliga hade varit att låta dagens adjunkter vid lärarutbildningen doktorera, fördjupa sig i det de behärskar. Men till det behövs pengar för att gå ner till en doktorandtjänst innebär ett kännbart inkomstbortfall. Vem kan ta det när man är 50 år och har försörjningsbörda. I något fall har en adjunkt bestämt sig och fått en tjänst som doktorand. Det innebär en lönesänkning med ca 10 000 kr per månad, dvs 120 000 kr om året. För hela denna tid betyder det ett bortfall på ungefär en halv miljon kronor!

Tur man inte är student och har sin lärarexamen på behörigt avstånd.

Ödelagd är en sida och bok från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@odelagd.se

Copyright informo-09 | Admin