Mer pengar till svenskundervisning

Kommentarer inaktiverade för Mer pengar till svenskundervisning

NE 0890 lowÖver 400 miljoner ska nu avsättas till att stärka svenskundervisningen för invandrarbarn som är födda i annat land. Bra i sig. Men de stora integrationsproblemen kvarstår. Får dessa barn inte möjlighet att TALA svenska i vardagen kommer de ändå att ha ett språkligt handikapp. För vad tänker major Björklund göra åt deras föräldrar? I en debattartikel idag slog några forskare fast att man missar en massa kompetens genom att inte jobba för en snabbare integration av vuxna invandrade och snart består invandringen av fler individer än vad födelsetalen gör.

Vi som jobbar med svenskundervisning vet att språkinlärningen är komplex. Det vi gör för eleverna i skolan är en sak, det sociala nätverkets betydelse något annat. I många bostadsområde talar barnen enbart t ex arabiska från det de går ut genom skolans portar till dess att de träder in igen. Till att vända en sådan skuta behövs mer än 400 miljoner. Men vi som räknar oss till gruppen erfarna lärare ska väl vara tacksamma för att frågan får ökad uppmärksamhet överhuvudtaget och inte bara gnälla. Och sen får vi hoppas att lärarutbildningarna stärks i stället för som nu ständigt kritiseras av skolministern. Det är pedagogiken som behöver få ökat utrymme för våra blivande lärare, inte bara ämneskunskapen.

Geografi och svenska

Kommentarer inaktiverade för Geografi och svenska

Seine o T Eif 3025Nyligen har en debatt böljat i media om läroplanerna för ämnet geografi. Som lärare i svenska och engelska är jag förvånad för aldrig förr har detta ämne väckt någon uppståndelse i media.

Skolministern Jan Björklund lade mot experternas rekommendationer till att specificerade faktadelar ska ingå. Kunskapsskolan ska värnas, precis som inte all skola och undervisning har med kunskap i någon form att göra. Det är alla vi erfarna och utbildade lärare överens om.  Och visst kan det vara bra att veta att Paris är huvudstad i Frankrike och inte i Egypten. Att Ganges är en flod i Indien och inte en spansk maträtt. Dock tror jag att alla lärare i geografi har med faktadelar i sin undervisning. De visar på sammanhang och då kommer fakta med per automatik. Och tvärt om. För vad vi i min generation missade totalt i skolan var de övergripande perspektiven. Vi tuggade i oss land för land, dvs de prioriterade länderna. Slet med blindkartor vid proven. Länder som Rumänien, Bulgarien och Pakistan virvlade dock förbi ganska obemärkt liksom de globala sambanden när det gäller klimat, befolkningsutveckling och miljöpåverkan.

Ska skolministern nu lägga sig i undervisningen av svenska också? Detaljstyra vilka satsdelar som anses speciellt viktiga? Politiker har i alla tider kastat sig över skolan. Det enda de inte visar lika stort intresse för är att tillföra tillräckliga resurser.

Kunskapens äpple smakar väldigt olika beroende på i vilken mun det hamnar.Cox low 2597

Ödelagd är en sida och bok från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@odelagd.se

Copyright informo-09 | Admin