Lutande skolan i PISA

Kommentarer inaktiverade för Lutande skolan i PISA

lutande skola 019 lowNär resultaten från den senaste PISA-undersökningen slogs upp av massmedia för en tid sedan som skandal och katastrof satte mängder av skolpolitiker morgonkaffet i vrångstrupen. Några ägnade sig åt självrannsakan men knappast major Björklund som anklagade alla andra för att ligga bakom de katastrofala resultaten. Att det gyllene tornet som den svenska skolan utgör har börjat luta betänkligt är enligt honom i synnerhet den förra regeringens fel men även lärarnas, kommunernas, elevernas, föräldrarnas.  Alla andras utom departementets och skolministerns som haft ansvarsområdet i sju år.

Kanske kan man dra en parallell till Josefs tolkning av Faraos dröm i Bibelns Första Mosebok, kapitel 41, där sju magra kor äter upp sju feta. Har den brant lutande rutschkanan i PISA med kraftigt försämrade resultat sin motsvarighet i Björklunds sju magra skolår som glufsar i sig tidigare placeringar i toppen? Har hans egna förklaringar i form av heliga kor slukats av hans egna magra?

Men många som arbetar i skolvärlden suckar och säger: vad annat är att vänta. Bland annat denna betygshets med prov som ska rättas i all oändlighet, lärarnas ökade börda av all administration osv osv som får arbetsglädjen att förtvina. Den som tror att man på militäriskt sätt kan kommendera elever till skärpning och rättning i ledet med ökad flit och förbättrat lärande bör ställa sig i en monter på Naturhistoriska museet.

skola hem öde 011 lutande lowFörsvinnande lite pengar avsätts exempelvis i forskningsbudgeten till pedagogisk forskning trots att det just att på pedagogiken det hänger. Ämneskunskap är nödvändig såklart, men det hänger på hur duktig pedagog en lärare är för att resultaten ska bli bra. Det gäller att skapa lust att lära, vilket kräver gediget yrkeskunnande och egen tillfredsställelse med arbetet som lärare.

Till exempel: Alla som är lärare i svenska kämpar med att få framförallt ungdomar att läsa. Och förstå vad de läser. Men vilka förebilder har de? Vuxna män läser i allt mindre utsträckning böcker till skillnad från kvinnor. Var finns de manliga läsecirklarna exempelvis? Hur ska vi i skolan kunna lägga en grund hos inte minst killarna genom att förmedla den fantastiska glädjen i att kunna läsa och förstå när man högre upp i åldrarna inte gör det. Situationen för mattelärarna ska vi inte tala om, trots ökade resurser. Resultaten har inte blivit bättre för det. Bör det inte stämma till eftertanke hos de ytterst ansvariga?

Det är hög tid för major Björklund och ministeriet att börja förse skolan med de stöttor och domkrafter som behövs så den lutande skolan reser sig igen.

PISA=Programme for International Student Assessement, det internationella utvärderingsprogrammet av elever inom OECD. 4 700 svenska 15-åringar i grundskolans 9a testades. Totalt ingick 500 000 elever i undersökningen.

Svensklärare som inte läser

Kommentarer inaktiverade för Svensklärare som inte läser

Harry P low beskur 3210Det talas så mycket om rapporter som visar brister i läsförståelse hos svenska skolbarn. De halkar ner i rangordning jämfört med barn i många andra länder. Ett av skälet anses vara att barnen läser för lite böcker. Det nationella självförtroendet vacklar. Sverige ska ju vara bäst – i alla sammanhang.

Nu visar det sig att även många yngre lärare i svenska (!!!) inte heller läser böcker. De hade möjligtvis tragglat sig igenom en enda roman på ett helt år. De äldre kollegorna, 50+, slukade minst en bok per månad. Hur uppmuntrade blir elever till en sådan icke-läsande lärare att själv läsa böcker?

Frågan är dessutom hur många skönlitterära böcker som framförallt lågutbildade föräldrar till många av dessa lässvaga barn klarar av. I synnerhet papporna. Vilken inspiration får i synnerhet pojkar av det? Flickorna klarar sig bättre i alla dessa mätningar. Hur många män är med i läsecirklar?!

Vad gör vi som lärare? Rekommenderar ”Hemsöborna” som KD-ledaren föreslår idag i SvD. Nej du gubbe lilla, den är kolossalt bra, men få dem att läsa Harry P i stället och inte bara vänta på att filmen kommer.

Ödelagd är en sida och bok från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@odelagd.se

Copyright informo-09 | Admin