Skolan – en valfråga

Kommentarer inaktiverade för Skolan – en valfråga

lutande skola lowLutande skolan i Pisa-undersökningen kommer att bli ett politiskt slagträ inför valet.

Man kan ljuga med statistik och fokusera på många olika saker utifrån samma underlag.

Vi lärare blir som vanligt marionetter som ska utföra den politik som någon klåfingrig och okunnig debattör eller minister sedan får för sig att genomföra.

Fortfarande är det ett mysterium att pedagogiken hamnar i strykklass. Ämneskunskaper är såklart viktiga, men kan man inte lägga upp intressanta lektioner och ge eleverna relevanta uppgifter, faller det hela. Som det på många, många håll gjort i matte. Fler timmar till matten tycks vara patentlösningen. Vilka lärarresurser finns till det. Och inte minst: vad får stryka på foten.

Varför extra stöd till matte?

Kommentarer inaktiverade för Varför extra stöd till matte?

Miljarder ska satsas på att höja kunskaperna i matematik. Vad betyder det undrar vi andra lärare oroligt. Ska mattelärarna bli fler? Ska ämnet få fler timmar och vilka andra ska då bli av med motsvarande antal? Kärnfrågan är varför kunskaperna inte är tillräckligt höga enligt de (tvivelaktiga) mätningar som görs samt om det verkligen är avgörande för det svenska samhällets utveckling i framtiden?

Varför tycker elever inte om matte? Varför vill så få bli mattelärare? Att det är ännu färre som vill bli lärare i naturvetenskapliga ämnen som kemi och fysik hör inte hit men är en angränsande problematik.

Personligen tror jag att om man låter elever gnugga in vissa kunskaper genom att de ska sitta timma efter timma och lösa uppgifter i läroböckerna, bli det trist. Föga elevfokuserat. Det finns fantastiska mattelärare som är elevcentrerade, men många kör i gamla spår. Vi som i svenska och engelska jobbar med sociala media, filmer, böcker, TVserier och ger uppgifter som knyter an till elevernas vardag får en fantastisk respons. Svårare än så är det inte. Det är kunskaper i pedagogik de behöver och inte djupare ämneskunskaper.

Nu ska jag plocka en höstbukett. Hur många ståndare och pistiller sammanlagt? Varför sitter solrosornas blad vridna 137,5 grader efter varandra? Matte i rabatten. Till det behövs inga miljarder.

Höstbukett low 2493

Underkänt för matte

Kommentarer inaktiverade för Underkänt för matte

Skolskrin low 5599Läste i flera olika tidningar att söktrycket till lärarutbildningar i matematik och naturvetenskap var extremt lågt. Det betyder att intresset från studenter att bli lärare i dessa ämnen är nästan obefintligt.

Man kan dra flera slutsatser av det. Trots en mycket god arbetsmarknad med många lediga tjänster och därmed garantier att direkt efter utbildningen få ett jobb, nappar få. Antingen kan de matematikintresserade och begåvade studenterna välja andra utbildningar som ger högre lön och ännu mer stimulerande arbeten, eller så är de avskräckta från lärarjobbet inom matte och naturvetenskap. Men intresset för att bli lärare i andra ämnen  är stort, så något generellt avskräckande finns inte.

Då kommer man till en av flera tänkbara slutsatser: Matematikundervisningen är så urbota tråkig att något sådant vill studenterna inte ägna sig åt när det tagit studenten. Deras mattelärare har inte varit några goda förebilder som inspirerat till skillnad från lärare på gymnasiet i andra ämnen.

Matematik KAN vara roligt. Det GÅR att få med eleverna på noterna och göra dem entusiastiska. Det handlar om pedagogiska kunskaper, erfarenheter och läggning/talang. Ämneskunskaperna är en sak, men tekniker som går ut på att få eleverna att vilja lära sig och det med glädje tillhör pedagogikens område. Där har skolministerna missat. Och det i tider när det skriks i högan sky om att kunskaperna i matte dalar och ämnet har fått många miljoner extra. Men pengar räcker inte för att väcka ett insomnat intresse. Så tyvärr blir det icke godkänt för undervisningen i matte.

Underkänt för matte

Kommentarer inaktiverade för Underkänt för matte

Damm i snö low 2777Mattekunskaperna hos svenska ungdomar är fullständigt under isen, hävdar en politisk falang. Referenser görs till olika internationella jämförelser. Siffror bollas, tabeller görs. Och sen får den svenska undervisningsmodellen på öronen. Få ifrågasätter undersökningarnas relevans utifrån den tekniska nivå och de hjälpmedel som idag finns i samhället. behöver man kunna vad testet gäller? Men det är en annan diskussion.

Fler timmar

Den politiska slutledningen är att det behövs fler timmar till matteundervisningen. En timma per vecka är budet för dagen. Som lärare (sv och eng för åk 7-9) frågar jag: Varför? Väldigt få studenter söker sig till utbildningslinjer med matematik som huvudämne. Ny fråga: Varför? Var det inte kul att att läsa matte på gymnasiet? Vore det inte roligt att undervisa kunskapstörstande elever i just detta välstrukturerade ämne?St Petri  009

Det obehagliga svaret för dagens mattelärare ute i skolorna och för alla med intresse av undervisning och skola blir att matematik är tråkigt. Ämnet får underkänt när det gäller elevintresse. Märkligt egentligen. Matte är i sig inte tristare än engelsk grammatik, historia och samhällskunskap. Jag hävdar därför att det är PEDAGOGIKEN som brister. Just och i synnerhet matte är extremt nyttigt och lika livsnödvändigt för vår existens på jorden som vitaminer och solljus. Menar de ansvariga. Fler timmar, mer plugg, fler läxor. Dunk, dunk, dunk. Då kommer kunskaperna på topp – tror de som inte vet ett dyft om lusten att lära. Kan man som lärare inte förmedla glädjen i att kunna, det roliga i att lära sig saker då blir vilket ämne som helst trist.  Boring. Och resultatet blir därefter. Det finns fantastiska mattelärare. Personer som jobbar med rätt pedagogik och rätt inställning till eleverna och som just kan motivera dem Sådana lärare uppnår då bra resultat. Ämnet blir intressant, spännande och roligt.

Timmar från vad?

De timmar som matematik ska få enligt högsta politiska skolledning måste komma från andra ämnen. Antalet veckotimmar kan inte öka. Därför måste andra ämnen prioriteras ner. Kanske försvinner musik praktiskt taget helt. Vi som har engelska och svenska behöver inte vara så oroliga, för våra ämnen kör också i gräddfilen. Men ämnen som anses onyttiga i jämförelse med den heliga matten blir åderlåtna. Tro mig. Vad kommer eleverna att tycka om det? Gör det matte populärare?

Detta känns inte som något annat än att skymningen sänker sig över pedagogik som ryggrad i undervisningen. Politikerna gör självmål och ger själva underbetyg åt matematik som ämne. Skymning

Ödelagd är en sida och bok från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@odelagd.se

Copyright informo-09 | Admin