Skolan – en valfråga

Kommentarer inaktiverade för Skolan – en valfråga

lutande skola lowLutande skolan i Pisa-undersökningen kommer att bli ett politiskt slagträ inför valet.

Man kan ljuga med statistik och fokusera på många olika saker utifrån samma underlag.

Vi lärare blir som vanligt marionetter som ska utföra den politik som någon klåfingrig och okunnig debattör eller minister sedan får för sig att genomföra.

Fortfarande är det ett mysterium att pedagogiken hamnar i strykklass. Ämneskunskaper är såklart viktiga, men kan man inte lägga upp intressanta lektioner och ge eleverna relevanta uppgifter, faller det hela. Som det på många, många håll gjort i matte. Fler timmar till matten tycks vara patentlösningen. Vilka lärarresurser finns till det. Och inte minst: vad får stryka på foten.

Lutande skolan i PISA

Kommentarer inaktiverade för Lutande skolan i PISA

lutande skola 019 lowNär resultaten från den senaste PISA-undersökningen slogs upp av massmedia för en tid sedan som skandal och katastrof satte mängder av skolpolitiker morgonkaffet i vrångstrupen. Några ägnade sig åt självrannsakan men knappast major Björklund som anklagade alla andra för att ligga bakom de katastrofala resultaten. Att det gyllene tornet som den svenska skolan utgör har börjat luta betänkligt är enligt honom i synnerhet den förra regeringens fel men även lärarnas, kommunernas, elevernas, föräldrarnas.  Alla andras utom departementets och skolministerns som haft ansvarsområdet i sju år.

Kanske kan man dra en parallell till Josefs tolkning av Faraos dröm i Bibelns Första Mosebok, kapitel 41, där sju magra kor äter upp sju feta. Har den brant lutande rutschkanan i PISA med kraftigt försämrade resultat sin motsvarighet i Björklunds sju magra skolår som glufsar i sig tidigare placeringar i toppen? Har hans egna förklaringar i form av heliga kor slukats av hans egna magra?

Men många som arbetar i skolvärlden suckar och säger: vad annat är att vänta. Bland annat denna betygshets med prov som ska rättas i all oändlighet, lärarnas ökade börda av all administration osv osv som får arbetsglädjen att förtvina. Den som tror att man på militäriskt sätt kan kommendera elever till skärpning och rättning i ledet med ökad flit och förbättrat lärande bör ställa sig i en monter på Naturhistoriska museet.

skola hem öde 011 lutande lowFörsvinnande lite pengar avsätts exempelvis i forskningsbudgeten till pedagogisk forskning trots att det just att på pedagogiken det hänger. Ämneskunskap är nödvändig såklart, men det hänger på hur duktig pedagog en lärare är för att resultaten ska bli bra. Det gäller att skapa lust att lära, vilket kräver gediget yrkeskunnande och egen tillfredsställelse med arbetet som lärare.

Till exempel: Alla som är lärare i svenska kämpar med att få framförallt ungdomar att läsa. Och förstå vad de läser. Men vilka förebilder har de? Vuxna män läser i allt mindre utsträckning böcker till skillnad från kvinnor. Var finns de manliga läsecirklarna exempelvis? Hur ska vi i skolan kunna lägga en grund hos inte minst killarna genom att förmedla den fantastiska glädjen i att kunna läsa och förstå när man högre upp i åldrarna inte gör det. Situationen för mattelärarna ska vi inte tala om, trots ökade resurser. Resultaten har inte blivit bättre för det. Bör det inte stämma till eftertanke hos de ytterst ansvariga?

Det är hög tid för major Björklund och ministeriet att börja förse skolan med de stöttor och domkrafter som behövs så den lutande skolan reser sig igen.

PISA=Programme for International Student Assessement, det internationella utvärderingsprogrammet av elever inom OECD. 4 700 svenska 15-åringar i grundskolans 9a testades. Totalt ingick 500 000 elever i undersökningen.

Ödelagd är en sida och bok från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@odelagd.se

Copyright informo-09 | Admin