Passage 2363

Rumskänsla ökar storleken

Två radhusträdgårdar med samma 300 kvm tomt kan ge helt olika intryck. Ett stor plan gräsyta med några utkastade fruktträd och en rosenrabatt tar blickarna in på en sekund. Samma yta uppdelad i små intima vrår, hemliga gångar, oväntade blickfång ökar ytan känslomässigt.

Barnens trädgård

Den som hävdar att barn vill ha stora gräsytor har inte barnasinnet kvar. Skyddade hörnor, fredade krypin och fantasieggande arrangemang går vilket barn som helst igång på. Vem vill sitta och spela kort mitt ute på en gräsöken om man kan dra sig tillbaka med kompisarna i en berså av tuktad lind? I en normal villaträdgård kan det vara svårt med stora klätterträd, men en koja två meter upp i ett gammalt päronträd behöver inte vara en omöjlighet. Eller varför inte en hydda av flätad pil. På två år har den vuxit sig tät.

Ingelas low

Radhusträdgård med rumsindelning ökar ytan. En spaljé, några stora gräs, en rundad gång, mycket mer behövs inte för att trädgården ska inbjuda till upptäcktsfärd för dem som bor i huset och för besökare.


Helena
förändrade faster Inga-Märtas ytterst sparsmakat planterade och inbjudande trädgård till en lummig och spännande tomt.

Hon anlade en köksträdgård, ”en potager”, som den franska och engelska termen lyder då man blandar nyttoväxter och ögonfägnad till en tilltalande helhet. Den inramades av en mur i gammalt tegel med infällda sittplatser. Där anlade hon en belyst damm nära huset med dekorativa guldfiskar, en liten geometriskt stram gräsmattsbit omgärdad av rabatter i sammanhållna färger. Skuggrottan dit hon hon kunde dra sig. En frukostplats med morgonsol under gullregnsträd.

Gullregn halvnära low ¨'526

Ödelagd är en sida och bok från Fonem Förlag
040-12 62 50 | info@odelagd.se

Copyright informo-09 | Admin